Releasebericht CaseControl 7 september 2021

 

 

Nieuw in deze versie:
  1. Beperkte toegang voor teams toegevoegd. In de Systeeminstellingen kan nu per team “Beperkte toegang” aangezet worden. Daarmee hebben alleen leden van dat team toegang tot de dossiers waarvan het team de actieve behandelaar is. Andere medewerkers kunnen wel zien dat het dossier er is, maar kunnen niet openen.
  2. Export functionaliteit toegevoegd. In het Backoffice menu kan nu de optie “Export” worden ingeschakeld. U heeft de keuze om ad hoc een bestand te exporteren en te downloaden, of om de exports te schedulen (ieder uur, dagelijks, wekelijks, maandelijks) en per email te laten verzenden. Er zijn nu nog slechts enkele exports beschikbaar maar de lijst zal gaandeweg verder uitgebreid worden.
  3. Landentabel toegevoegd. Bij het aanmaken van internationale adressen kan het betreffende land nu uit een drop down gekozen worden. De tabel is in te zien en aan te passen in Beheerinstellingen > Codetabellen > Landen. Tevens kan daar het standaard land  ingesteld worden.
  4. Memoveld toegevoegd aan facturenscherm. Om eventuele extra informatie of aantekeningen te kunnen toevoegen aan facturen of andere soorten vorderingen is er een memoveld toegevoegd aan het facturenscherm.
  5. Verplicht invoeren memo bij afhandelen actie. In een workflow actie kan nu het invoeren van een aantekening bij het afhandelen van een actie verplicht worden gemaakt. Als er geen aantekening ingevoerd wordt door de medewerker, kan de actie niet afgehandeld worden.
  6. Betalingsregeling op basis van het beschikbare bedrag. Tot nu toe was het alleen mogelijk een betalingsregeling aan te bieden op basis van een aantal termijnen, waarbij het systeem dan het periodieke bedrag uitrekent. In deze nieuwe versie is het nu ook mogelijk het bedrag op te geven dat de debiteur periodiek kan missen, en zal het systeem het aantal termijnen + slottermijn berekenen dat nodig is voor de aflossing.
  7. Subworkflows toegevoegd. Het is nu mogelijk om subworkflows te ontwerpen die naast de hoofdflow kunnen gaan lopen. Er kan dus altijd maar 1 hoofdworkflow actief zijn, maar er kunnen tegelijkertijd meerdere subworkflows lopen.  Subworkflows kunnen gestart worden door een actie in de hoofdflow (“Start subworkflow Huisbezoek”) of handmatig van uit het Workflow tabblad in het behandelscherm. Tevens zijn twee nieuwe acties toegevoegd “Pauzeer hoofdflow” en “ Heractiveer hoofdflow” waarmee de hoofdflow tijdelijk stilgelegd kan worden terwijl de subworkflow afgehandeld wordt.
  8. De wizard “Nieuw dossier” is helemaal opnieuw opgezet. Het aanmaken van een nieuw dossier is hiermee aanmerkelijk vereenvoudigt en sneller gemaakt. 1) Kies de opdrachtgever en pas zo nodig zijn basisinstellingen aan, 2) maak de nieuwe debiteur aan (van zakelijke debiteuren kunnen simpelweg de KvK-gegevens worden opgehaald) en 3) voer de facturen in.

 

 

Verbeteringen en opgeloste bugs:

Zoekfunctie aangepast: als de zoekfunctie rechtsboven in het scherm toegepast wordt terwijl er een dossierscherm geopend is (dus bijvoorbeeld als een debiteur inbelt tijdens de behandeling van een ander dossier), dan zal CaseControl het gezochte dossier nu direct in een nieuwe tab openen, dus naast het reeds actieve dossier. Als er echter gezocht wordt vanuit de lijst met dossiers, wordt het dossier binnen de bestaande tab geopend, dus zoals het tot nu steeds het geval is.


Veld “Omschrijving” aan agenda toegevoegd. In het agendascherm werd tot nu toe alleen het actietype vermeld, maar nu wordt ook meteen getoond welke actie uitgevoerd moet gaan worden.

 -Routing correspondentie bij meerdere debiteuren aangepast. Als vanuit de workflow correspondentie wordt gegenereerd, en er zijn meerdere debiteuren (dus bijvoorbeeld een echtpaar) en hun adressen zijn identiek, dan zal het systeem slechts 1 brief of email aanmaken. Als het systeem echter detecteert dat de debiteuren verschillende adressen hebben (dus bijvoorbeeld na een scheiding) dan worden er 2 brieven aangemaakt, voor ieder afwijkend adres een eigen brief.

-Manual verder uitgebreid. De gebruikersmanual is verder uitgebreid en is bijgesloten.