Releasebericht CaseControl 31 januari 2022

We hebben dit keer voor een wat langere sprint gekozen zodat we een aantal belangrijke functionaliteiten vlot aan de gebruikers beschikbaar kunnen maken.

In deze eerste release van het jaar 2022 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

Opdrachtgever niveau toegevoegd.
Er kan nu een opdrachtgever aan een crediteur worden gekoppeld. Daarmee wordt dus een extra functionele laag boven de crediteur aangebracht. Als er geen opdrachtgever aan een crediteur gekoppeld is, blijft de functionaliteit ongewijzigd, maar als er wel een opdrachtgever is dan zullen richting debiteur de voorwaarden van de crediteur van kracht blijven (dus de rente, incassokosten volgens ALV etc.) maar voor de declaraties en de uitbetaling worden dan de afspraken met de opdrachtgever leidend. Dus dit is vooral belangrijk als bijvoorbeeld de vorderingen aan een bank of factoringbedrijf gecedeerd zijn, of als er sprake in van een moedermaatschappij met meerdere vestigingen of een hypotheekverstrekker met meerdere labels.
Als ezelsbruggetje om het verschil tussen crediteur en opdrachtgever helder te krijgen: bedenk wie u om toestemming zou vragen om een vordering juridisch te maken. Die entiteit is dan de opdrachtgever, de uiteindelijk verantwoordelijke voor de vordering.
Partijen die als tussenpersoon vorderingen aanbrengen zijn geen opdrachtgevers, maar kunnen het beste als derde partij worden aangemaakt, bijvoorbeeld als “Aanbrenger”. Op die manier hebben zijn geen invloed op de afwikkeling van het dossier maar kan er wel op hen gerapporteerd worden.

Importeren bankbestanden
De dagelijkse bankbestanden kunnen nu als CAMT.053 bestand worden geïmporteerd.

Verwerken bankbetalingen
Geïmporteerde bankbetalingen kunnen middels een zoekfunctie aan de dossiers gekoppeld worden, en worden verwerkt.

Meerdere keuzes “Aanhef”
Wanneer meerdere debiteuren aan een dossier gekoppeld zijn, met name in het geval van een man/vrouw relatie kan er nu uit verschillende opties van de aanhef gekozen worden. Deze staan als {{debtors.name_format_2}} en {{debtors.name_format_3}} onder de categorie Debiteuren.

Declaratie template aangepast.
In het declaratie template zijn nu het BTW-nummer en het KvK-nummer van de opdrachtgever toegevoegd

Preview voor brieven toegevoegd.
Tot nu toe kon er geen goede preview van de brieven getoond worden, waardoor het vaak lastig was de pagebreak juist te plaatsen. Nu kan het document als “concept” worden opgeslagen, waarna het document in het printer scherm getoond kan worden zoals het later uit de printer zal rollen.

IP-restricties toegevoegd.
Aan de lijst van beveiligingsmaatregelen is nu ook toegevoegd dat per user ingesteld kan worden vanaf welke IP-adressen iemand mag inloggen. Dus wel van kantoor en eventueel vanuit huis, maar niet via een onbekend IP-adres.

Factuur-emailadres toegevoegd.
In het tabblad Financieel van de opdrachtgever kan nu het emailadres ingevoerd worden waar de declaraties naar gemaild dienen te worden. Dit kan dus bijvoorbeeld het adres van de financiële afdeling van de klant zijn.

Nieuwe widget toegevoegd “Te declareren”.
Voor het startscherm is een nieuwe tegel ontwikkeld die laat zien hoeveel declaraties in de wacht staan om goedgekeurd en verzonden te gaan worden.

Nieuw staffelmethode.
Er is een nieuwe staffelmethode ontwikkeld waarmee rente- en provisie staffels kunnen worden aangemaakt die kijken naar de ouderdom van de vordering. Dus met oplopende ouderdom, stijgt bijvoorbeeld ook het percentage.

Pauzeren hoofdflow bij een klacht.
Wanneer er een klacht of dispuut geregistreerd wordt kan de hoofdflow nu gepauzeerd worden zodat er even geen acties uitgevoerd worden zolang de klacht in behandeling is. Bij het oplossen en afmelden van de klacht wordt de hoofdflow weer geactiveerd.

Betalingen op termijnen tonen.
Betalingen die gedaan worden na de start van een betalingsregeling worden nu afgeboekt van de oudste openstaande termijn. Termijnen die op tijd betaald werden zijn groen gemarkeerd, termijnen die niet volledig of niet op tijd betaald zijn worden rood. Termijnen die nog niet verstreken zijn blijven blanco.

Actieve betalingstoezeggingen worden getoond.
Als er een lopende betalingstoezegging in een dossier gedaan is, dan wordt dit middels een pop-up aan de bovenkant van het behandelscherm getoond.

Openstaande klacht in een dossier wordt getoond.
Als er een klacht van een debiteur in behandeling is wordt dit ook bovenaan het behandelscherm getoond. Zelfde alert als hier boven.

Vrije velden nu ook in de bulkfunctionaliteit.
Aangemaakte vrije velden kunnen nu ook in de bulkfunctionaliteit als parameter worden toegepast. Daarmee is mogelijkheid om gerichte acties uit te voeren op een deel van de portefeuille vele malen groter geworden.

Kleinere aanpassingen en opgeloste bugs:

-In bepaalde situaties werd er niet automatisch een einddeclaratie aangemaakt. Dit is nu opgelost. Via een setting bij de opdrachtgever kan worden bepaald dat er altijd een declaratie voor een gesloten dossier moet worden aangemaakt.

-Het rapport “Intake 12 maanden”, voorheen alleen als administratie rapport, is nu ook beschikbaar op opdrachtgever niveau.

-Als er al een actieve betalingsregeling loopt kan er geen nieuwe betalingstoezegging meer aangemaakt worden.

-Als er al een actieve betalingstoezegging is kan er geen nieuwe betalingsregeling meer worden toegevoegd.

-In de Firefox browser werd soms het printer scherm geopend, zonder aanwijsbare reden. Bug is opgespoord en verwijderd.

-In bepaalde, zeldzame situaties kon een van BTW vrijgestelde opdrachtgever toch een factuur met BTW ontvangen. Is inmiddels opgelost.