Releasebericht CaseControl 28 december 2021

In deze laatste release van het jaar 2021 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

 1. Ja/Nee afvraging in de workflows.
  In de workflows kunnen nu condities worden aangemaakt waarmee de medewerkers om een beslissing of om input kan worden gevraagd. Denk aan een afvraging als “Is de debiteur tot medewerking bereid?” Indien deze vraag met “Nee” beantwoord wordt door de medewerker slaat de workflow links af, richting juridische procedure, en als de vraag met “Ja” beantwoord wordt is de volgende actie het aanmaken van een betalingsregeling. Let op: een dergelijke afvraging bestaat altijd uit 2 stappen: eerst een actie, direct gevolgd door een conditie.
 2. Het agenda overzicht aangepast.
  Het agenda scherm in het hoofdmenu en in het agenda tabblad van de dossiers is aangepast zodat agenda-acties en goedkeuringen nu naast elkaar getoond worden, en dat een tellertje aangeeft hoeveel acties er nog te doen zijn.
 3. Nieuw rapport toegevoegd “Dossiers zonder recent log”.
  Dit rapport laat zien welke dossiers binnen een instelbare periode geen nieuw log hebben gekregen, en dus buiten beeld dreigen te geraken.
 4. Nieuw rapport toegevoegd “Intake 12 maanden”.
  Dit rapport laat de instroom en uitstroom van dossiers zijn in de huidige maand en de voorgaande 11 maanden. Tevens worden de ontvangsten per maand getoond en de incassoscore. Dit rapport is zowel beschikbaar op portefeuilleniveau als op opdrachtgeverniveau.
 5. Aanpasbaar aantal rentedagen. Het aantal rentedagen tussen vervaldatum en datum start incasso kan nu worden aangepast zodat het systeem nu rekening kan houden met de ALV van bepaalde branches die bijvoorbeeld voorschrijven dat de rente berekend wordt pas vanaf 14 dagen ná vervaldatum.
 6. Interval van de workflow processing is bekort.
  Tot nu toe draaide de workflow engine iedere minuut 1 keer. We hebben dit inmiddels weten terug te brengen tot iedere 10 seconden, waardoor acties in de agenda’s elkaar nu sneller opvolgen.
 7. Uploaden van bankbestanden.
  De dagelijkse bankbestanden kunnen nu worden ingeladen en de betalingen kunnen op de dossiers worden geboekt. Denk er aan deze nieuwe functionaliteit eerst te activeren onder Beheer instellingen > Instellingen hoofd menu.
 8. Documenten bijsluiten bij Goedkeuringen
  In de Goedkeuringen konden al externe documenten worden toegevoegd ter onderbouwing. Nu kunnen naar keuze ook opgeslagen documenten uit de documentenmap van het dossier worden toegevoegd.
 9. Hoofdlogs nu instelbaar
  In de Beheer instellingen > Code tabellen > Dossier log types kan nu per log type worden aangegeven of dit log type als “Hoofdlog” moet worden gezien en dus zal verschijnen in de rapportages en in de portals. Standaard staan alle log types op “Aan”, maar kunnen dus naar wens worden uitgezet zodat alleen de echt belangrijke zaken getoond worden.
 10. De importfunctionaliteit kan nu ook vrije velden importeren.
  Een belangrijke wens van veel gebruikers was om, naast de standaard debiteur- en factuurgegevens, ook extra gegevens te kunnen importeren. In de nieuwe versie zijn nu alle aangemaakte vrije velden beschikbaar in de importmodule.
 11. Re-directs voor betalingen toegevoegd.
  Voor iDeal betalingen door de debiteuren kunnen nu “Succes” en “Mislukt” URL’s worden aangemaakt met een link naar uw eigen site. De URL’s kunnen worden ingevoerd in de Meta settings.

Kleine verbeteringen en opgeloste bugs:

-In de teksteditor is het kunnen instellen van de lettergrootte binnen een tekst weer geactiveerd op verzoek van een aantal gebruikers.

-In de workflow teksten werden quotes niet goed verwerkt. Inmiddels opgelost.

-De workflow start nu alleen automatisch als de status van een dossier niet langer “Nieuw” is. Daardoor kunnen nieuw ingelezen opdrachten eerst worden gecontroleerd alvorens de workflows de eerste acties gaan uitvoeren. Via de bulk functionaliteit kunnen de dossiers na een random controle massaal van “Nieuw” naar “Open” worden gezet.

-Er zijn drie velden toegevoegd aan de bookmarks voor de templates in de categorie “Dossier”:
total_amount_claims = het oorspronkelijke bedrag van de facturen
paid_before_collection_start = het bedrag dat al vóór start incasso aan de opdrachtgever betaald werd
currency_sign = valutateken van de standaard administratie valuta

-In de bookmarks zijn nu, naast “Werkdagen”, ook “Weekdagen” toegevoegd met intervallen van 3, 5 , 7, 14 en 30 dagen

-Aanmaken nieuwe relaties: buiten het kunnen zoeken in de KvK op naam van een bedrijf kan nu ook op KvK-nummer worden gezocht.