Releasebericht CaseControl 27 juli 2021

Nieuw in deze versie:
 1. Emails die verzonden worden vanuit de email client op dossierniveau worden nu ook getoond in de correspondentielijst. Tevens wordt gelogd of een email bij de ontvanger afgeleverd is.
 2. Verzameld declareren is toegevoegd. Er kunnen nu verzameldeclaraties worden aangemaakt, en bij de declaratie verschijnt automatisch een bijlage met de specificatie per dossier van de afgerekende bedragen.
 3. Registratienummers eigen organisatie toegevoegd. De eigen registraties zoals het KvK-nummer, BTW-nummer etc. van de eigen organisatie zijn toegevoegd in de System settings, zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden in de afzendergegevens van de emails of op declaraties.
 4. Het veld “Hoofdsom” is toegevoegd aan de dynamische velden (bookmarks).
 5. Het veld “Omschrijving vordering” is toegevoegd aan de importmodule.
 6. Emails die binnengekomen zijn in de algemene inbox en daarna handmatig aan het juiste dossier gekoppeld werden, verdwijnen nu uit de lijst. Daarmee wordt voorkomen dat een email voor de tweede keer gekoppeld zou worden. Via de filter switch aan de bovenkant van de pagina kunnen de gekoppelde emails alsnog in beeld gebracht worden.
 7. Waarschuwing bij meerdere dossiers op dezelfde debiteur. Als er meerdere dossier op een debiteur lopen of gelopen hebben, wordt er een waarschuwingsbox bovenaan het behandelscherm getoond “Let op: debiteur xxxxxheeft 2 open en 3 gesloten dossiers”.
 8. Beoordelaars van goedkeuringen kunnen nu gekozen worden. In de Systeem instellingen > Dossier instellingen kan nu gekozen worden welke medewerkers goedkeuringsverzoeken mogen beoordelen.
 9. Aan de conditie node van de workflows is nu de conditie “Dossiertype” toegevoegd. Hiermee wordt het dus mogelijk om acties alleen op bepaalde dossiertypes uit te laten voeren.
 10. Actie nodes toevoegen aan de workflows. Er kunnen nu nieuwe acties aan een bestaande workflow worden tussengevoegd.
 11. Vrije tabellen toegevoegd. Naast de vrije velden, is het nu ook mogelijk om zelf gedefinieerde tabellen aan te maken en deze op dossierniveau te tonen. Op dit moment moeten deze tabellen nog gevuld worden vanuit een importscript, maar in de komende sprint wordt het ook mogelijk de tabellen handmatig te vullen.