Releasebericht CaseControl 25 maart 2022

Dit keer hebben we een iets kortere sprint gedaan omdat we wat issues willen oplossen en om een paar veel gevraagde rapporten op te kunnen leveren. Hieronder weer het overzicht:

Vrije velden zijn nu doorzoekbaar.
Vanaf deze release is het mogelijk om ook gegevens die in de vrije velden zijn opgenomen te doorzoeken. De velden die in de index dienen te worden opgenomen, moeten wel eerst geselecteerd worden zodat de index niet onnodig groot wordt.
Indexbaar maken doet u door in de pop-up van het gewenste vrije veld de schakelaar “Toevoegen aan zoekindex” op “Aan” te zetten.

Rapport “Portefeuille overzicht” toegevoegd
Dit rapport toont de status van alle dossiers van een opdrachtgever en de eventuele onderliggende crediteuren. Belangrijk om bijvoorbeeld als maandrapportage voor de Automail te gebruiken.
U dient dit rapport nog wel eerst te activeren onder systeeminstellingen > Rapportage instellingen.

Rapport “Reden van sluiten” toegevoegd
Op relatieniveau is het rapport “Reden van sluiten” toegevoegd. Dit rapport laat per opdrachtgever zien welke sluitredenen in de afgelopen 12 maanden gebruikt zijn. Daarmee wordt bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel dossiers gesloten moesten worden vanwege faillissement, vanwege intrekking en natuurlijk ook vanwege volledig betaald.
U dient dit rapport nog wel eerst te activeren onder systeeminstellingen > Rapportage instellingen.

Rapport “Rente specificatie” toegevoegd.
Dit rapport toont hoe de rente is berekend in een dossier. Belangrijk rapport om mee te sturen naar de rechtbank in geval van een juridische zaak.
U dient dit rapport nog wel eerst te activeren onder systeeminstellingen > Rapportage instellingen.

Bevestiging betalingsregeling nu ook per brief
Bij het aanmaken van een betalingsregeling is er nu ook de mogelijkheid om de bevestiging per brief te versturen in plaats van per email.
Denk er aan, als u hiervan gebruik wilt gaan maken, om eerst in de Template editor een brief aan te maken (bijvoorbeeld als kopie van de template “Bevestiging betalingsregeling”) en deze onder Systeem instellingen > Incasso instellingen > Standaard BTR instellingen te koppelen.

Kleinere verbeteringen & opgeloste bugs.
-Er was een probleem met het inloggen via Google. Inmiddels opgelost.

-In de Import functie werd in de laatste stap van de wizard niet het totaal aantal aangemaakte dossiers gemeld. Dat is nu wel weer het geval.

-In de email instellingen was de gekoppelde workflow voor het melden van niet-afgeleverde emails niet meer zichtbaar. Ook opgelost.

-Er is een tweede, meer beknopte versie van de tabel met de termijnen van een betalingsregeling toegevoegd. De tag is {{misc.payment_plan_table_V2}}.