Releasebericht CaseControl 23 september 2021

  1. Voor de ”Startdatum dossier” kan nu een datum in het verleden worden gekozen.
    Bij het handmatig toevoegen van een dossier kan nu in de eerste stap van de wizard een startdatum worden gekozen die in het verleden ligt.
  2. “Extra”-declaratie toegevoegd. Na het afsluiten van een dossier kan het gebeuren dat er achteraf toch nog een declaratie opgesteld moet worden wegens nagekomen kosten, of een nagekomen betaling. Om dat mogelijk te maken is er een nieuwe type declaratie toegevoegd “Extra declaratie” die pas actief en zichtbaar wordt nadat er een einddeclaratie is aangemaakt.
  3. Declaratietype en sluitreden toegevoegd aan de specificatie van de verzameldeclaratie. Op het blad “Specificatie” van de verzameldecaratie zijn nu de velden “Declaratietype” (dus voorschotnota, TTA of einddeclaratie) en “Sluitreden” toegevoegd.
  4. Nieuw menu-item “Workflow goedkeuringen”. Aan het hoofdmenu, onder Agenda,  is een nieuw scherm toegevoegd waarin de dossiers getoond worden die door de workflow het kenmerk “Akkoord vragen” hebben meegekregen en waarvoor de agent dus toestemming moet geven voor de verwerking, Dus denk aan het versturen van ingebrekestellingen, het overgaan tot juridische acties etc. De agent kan vanuit de lijst doorschakelen naar het betreffende dossier.
 

Verbeteringen en opgeloste bugs:

In deze versie van CaseControl zijn niet zozeer veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd, maar hebben we vooral tijd gestoken in validatie van emailadressen, datums, bedragen etc. zodat eventuele invoerfouten al vroegtijdig ondervangen kunnen worden.

Verder:
-Nieuwe acties vanuit de workflow worden nu automatisch aan de actieve behandelaar of team toegewezen.

-Er zijn twee nieuwe operators toegevoegd aan de condities van de workflows: “Groter dan of gelijk aan” en “Kleiner dan of gelijk aan”.

-De scheduling van de export functie bleek niet altijd betrouwbaar. Dit is nu opgelost.

-De status van een betaling kon tot nu toe handmatig worden aangepast (van Nieuw naar Geboekt naar Geparkeerd etc.). Dat bleek in de praktijk problemen op te kunnen leveren en daarom kan nu alleen het systeem zelf de status aanpassen.

-De detailgegevens van de medewerkers werden soms niet opgeslagen. Ook dit is opgelost.