Releasebericht CaseControl 2 juni 2021

1) Koppeling met ECB voor ophalen koersen. Dagelijks worden nu de 32 belangrijkste valutakoersen opgehaald bij de Europese Centrale Bank. Onder “Financiële instellingen” kan deze optie eventueel gedeactiveerd worden als u zelf de koersen wilt kunnen bijhouden.
2) Ophogingen in import.
Als bij het importeren van nieuwe opdrachten nieuwe facturen gevonden van een debiteur waarop al een dossier actief is, dan kunnen de nieuwe facturen aan het dossier worden toegevoegd, maar alleen als het dossier zich nog in bepaalde fases bevindt. Dus “Acceptatie” en “Minnelijke fase” zijn bijvoorbeeld toegestane fases, maar als de fase “Juridisch” is wordt er een nieuw dossier aangemaakt.
3) Declaraties kunnen nu per email aan de opdrachtgever verzonden worden. Het systeem logt of de declaraties uitgeprint zijn, dan wel per email verzonden werden.
4) Goedkeuringen functionaliteit toegevoegd.
Hiermee kan een agent toestemming aanvragen voor bepaalde acties bij een manager. Te activeren via “instellingen hoofdmenu” en “Dossier tabblad instellingen”
5) “Vraag”-functionaliteit toegevoegd aan de teksteditor.
Bij het versturen van een brief of email zal het systeem nu vragen om input van de gebruiker als het de volgende string tegenkomt waar geen dynamisch veld voor gedefinieerd is: {{vraag}}. Kan dus bijvoorbeeld gebruikt worden in templates in zinnen als “Uw gaf aan niet te kunnen te betalen omdat {{Wat is de reden? }}”. Het systeem geeft nu bij het aanmaken een waarschuwing zodat u de string kunt vervangen door de reden.
6) In de workflow editor is in de Action node de optie toegevoegd “Kies de dossierfase”, waarmee u dus het dossier naar een andere fase kunt zetten, bijvoorbeeld van “Buitengerechtelijk” naar “Juridisch”.
7) In de workflow editor zijn in de Conditie node de vrije velden toegevoegd, zodat deze ook in afvragingen gebruikt kunnen worden. Let op dat niet alle vrije velden getoond worden; alleen de vrije velden die aan een sectie zijn toegevoegd worden getoond.
8) Emails die binnen gekomen zijn in de algemene inbox kunnen nu handmatig aan dossiers gekoppeld worden.
9) Nieuwe bookmarks voor betalingsregelingen: in de sectie “Betalingsregeling” zijn er drie bookmarks toegevoegd: Aanmaakdatum regelen, Totaal geregeld bedrag, Openstaand saldo van de regeling.
10) Nieuwe bookmark toegevoegd in de sectie “Dossier” voor het BTW-bedrag over de incassokosten in geval dat de opdrachtgever vrijgesteld is van BTW.
11) “Kopieer workflow template” toegevoegd. Het is nu mogelijk een bestaande workflow te kopieren en een nieuwe naam te geven zodat het makkelijker wordt om flows te ontwikkelen.
12) Nieuwe opdracht “Afrekenen en sluiten”  aan de agenda toegevoegd. Hiermee kan een agent dus een taak aanmaken voor het afdeclareren en vervolgens sluiten van een dossier. Bij het kiezen van deze actie zal het systeem ook meteen vragen “Wat is de reden van sluiten” zodat automatisch de juiste afrekenmethode geselecteerd wordt.
13) Het menu “Declaraties” is nu opgesplitst in “Per dossier afrekenen” en “Verzameld afrekenen”. Het verzameld afrekenen is nu nog niet actief en is gepland voor de volgende release.
Opgeloste bugs
1) In sommige situaties leverde het aanmaken van een betaallink een “500-server” error. Dit is nu opgelost.
2) In de app. omgeving werd het “afleverbericht” van een email niet goed getriggerd, waardoor dit leeg bleef. Opgelost.
3) In de communicatiegegevens van uw eigen organisatie werd in de bookmakrs “Tel.” voor het telefoonnummer geplaatst en “Mailto:” voor het emailadres. Beide zijn nu verwijderd.
Known errors
1) Emails die vanuit de emailclient verzonden worden komen niet in de correspondentielijst terecht (wel in het log). Staat op de backlog voor een volgende release
2) Bij het versturen van een email of SMS met een betaallink vanuit een relatie “tegel” werkt de betaallink niet. Wordt opgelost in de volgende release.