Releasebericht CaseControl 12 oktober 2021

 1. Verbeterde logging van workflow taken.
  In de workflow module kan nu een logtekst meegegeven worden als het actietype “Taak” is, zodat wanneer een bepaalde actie is afgehandeld het nu beter duidelijk wordt in het log wat de actie is geweest.
 2. Er kan nu vanuit de workflow correspondentie aan derden verzonden worden.
  Om een bericht aan derden op te nemen in de workflow kan nu in het Actie scherm voor het relatietype “Derden” gekozen worden. Omdat er meerdere derden (deurwaarder, advocaat etc.) aan een dossier gekoppeld kunnen zijn moet bij “Relatierol” nog aangegeven worden om welke rol het gaat.
 3. Correspondentie vanuit de workflow kan nu ingezien en aangepast worden vóór verzending.
  Als “Akkoord vragen” ingeschakeld is voor een brief of email vanuit de workflow, zal de template nu vóór het versturen geopend worden zodat deze nog ge-reviewed of aangepast kan worden. De te beoordelen acties staan in een lijst onder “Agenda” in het hoofdmenu. Via het “Oog” icon wordt de template geopend en kan de inhoud aangepast worden.
 4. Gesplitste declaraties toegevoegd.
  Voor opdrachtgevers die declaraties liever gesplitst willen ontvangen (dus eenmaal voor de opbrengsten, en eenmaal met alleen kosten), is de setting nu toegevoegd onder de Declaratie instellingen. Het systeem zal voor deze opdrachtgevers dus steeds 2 declaraties genereren met opvolgende factuurnummers.
 5. Declaraties kunnen nu vanuit de batch per email aan de opdrachtgevers verstuurd worden.
  Goedkeurde declaraties kunnen nu met een enkele druk op de knop definitief gemaakt worden én naar de opdrachtgevers gemaild worden.
 6. Als een dossier gesloten wordt worden alle nog openstaande acties ook gesloten. Om er voor te zorgen dat bij het sluiten van een dossier er geen acties open blijven staan, worden deze nu automatisch gesloten.
 7. Externe gebruikers voor het portal kunnen aangemaakt worden.
  De toegang tot het portal voor opdrachtgevers en derden kan nu beheerd worden vanuit de Relatie detail pagina. Denk er aan dit tabblad wel eerst te activeren in de systeeminstellingen onder “Relatie tabblad instellingen”.

Opgeloste bugs en kleinere verbeteringen:

-Door een afrondingsproblemen werden sommige betalingen niet automatisch geboekt. Opgelost.

-Validatie op de workflow condities toegevoegd zodat er nu altijd een conditie moet worden gekozen.

-Het aantal dagen tussen acties van de workflows wordt nu altijd getoond, ook als dat “0” is.

-Het rapport “Dossier log” kon de PDF niet exporteren. Nu opgelost.

-Er is een kolomkiezer toegevoegd aan het tabblad Vorderingen in het behandelscherm.

-Er zijn nieuwe bookmarks toegevoegd op het niveau van betalingsregelingen. O.a. “Aantal termijnen”, “Datum eerste termijn”, “Termijnbedrag” en “Vervaldag termijnen”.

-Historiek van de Goedkeuringen is nu zichtbaar te maken door een nieuwe schakelaar in de header van de pagina.

-Bij het verzenden van e-mails vanuit de Email client tab van het behandelscherm werd soms het dossiernummer als verzendernaam gebruikt. Opgelost.

-Geboekte en verwerkte betalingen kunnen nu achteraf niet meer aangepast worden. Tegenboeken mag wel.

-In het behandelscherm verschijnt nu meteen bij het aanmaken van een betalingsregeling de pop-up i.p.v. vanaf betaaldatum eerste termijn.

-In de correspondentie tabel “misc.case_original_claims” is de kolom “Vreemde valuta” verwijderd omdat dit soms tot verwarring aanleiding gaf.

-In het Gebruikers-scherm is het veld “Initiaal” van de gebruiker toegevoegd. Tevens ook aan de bookmarks toegevoegd zodat het in de correspondentie gebruikt kan worden.

-Bij het aanmaken van een taak in de workflows werden aanhalingstekens in de tekst niet goed verwerkt waardoor de opvolgende tekst kon wegvallen. Opgelost