Releasebericht CaseControl 11 maart 2022

Hierbij weer het overzicht van de nieuwe functionaliteiten, opgeloste bugs en kleinere verbeteringen in deze maart release van CaseControl:

Methodiek “Sluiten en afrekenen” aangepast.
Een van de belangrijkste wijzigingen in deze release is dat de manier waarop een dossier gesloten wordt, en de declaratiemethode bepaald wordt, aangepast is. Was het tot nu toe zo dat de sluitreden de manier van declareren bepaalde, is dat nu veel minder dwingend gemaakt:
-het is nog steeds verplicht een reden van sluiten aan te geven, maar dat is vooral belangrijk voor rapportage doeleinden. Als declaratie methode wordt nu standaard de met de opdrachtgever afgesproken provisie gehanteerd, maar er kan nu ook alsnog een andere methode gekozen worden.
-er kan nog steeds wel een afrekenmethode aan een sluitreden gekoppeld worden, maar dat is vooral handig bij uitzonderingen zoals “Sluiten wegens intrekking” of “Sluiten wegens foutieve invoer”, in die gevallen wordt meteen de passende declaratiemethodiek gekozen, maar ook nu kan er weer van afgeweken worden bij het sluiten van het dossier.

Logo’s van opdrachtgevers kunnen worden opgeslagen en gebruikt in de correspondentie
Om ook brieven namens, en in de look van de opdrachtgever te kunnen versturen is het nu mogelijk het logo bij de opdrachtgever op te slaan. In de dynamische velden is de bookmark toegevoegd waarmee het logo in brieven en emails opgenomen kan worden. Bijvoorbeeld belangrijk voor pre-incasso brieven.
Denk er aan dit tabblad eerst te activeren in de Systeem instellingen > Relatie tabblad instellingen.

Overzicht van Betalingstoezeggingen toegevoegd
In het hoofdmenu, naast de tab van de Betalingsregelingen, worden nu ook alle Toezeggingen getoond, met hun status. Vanuit dit scherm kan ook weer direct doorgeklikt worden naar het dossier.

Tabblad “Toezeggingen” toegevoegd aan het behandelscherm
De toezeggingen hebben een eigen tabblad in het behandelscherm gekregen zodat nu meteen inzichtelijk is hoeveel toezeggingen er al gedaan zijn, en wat hun status is. Het aantal lopende en reeds gesloten toezeggingen wordt getoond naast de titel van het tabblad.
Denk er aan dit tabblad eerst te activeren in de Systeem instellingen > Dossier tabblad instellingen.

Nieuwe dashboard widgets toegevoegd
Voor gebruikers die met de registratie van de juridische tijd werken zijn nieuwe widgets toegevoegd die de verhouding declarabel/niet-declarabel tonen, en het aantal uren + omzet over voorgaande periodes.
De widgets kunnen geactiveerd worden in Systeem instellingen > Widget instellingen.

Correspondentie “tags” toegevoegd
Omdat sommige gebruikers over erg veel brieven en email templates beschikken is het voor een agent vaak lastig om de juiste template te vinden. Om dit te vergemakkelijken kunnen er nu zog. “Tags” aan de templates gekoppeld. U kunt de tags zelf aanmaken in de code tabel onder “Correspondentie tags”. Eenmaal aangemaakt koppelt u 1 of meerder tags aan een template. De agent kan door de tag te kiezen snel de juiste selectie aan templates naar voren halen.

Kleinere verbeteringen & opgeloste bugs.
-De knop “Nieuwe dispuut” is verwijderd uit de Vorderingen tab, en staat nu in de Disputen tab.

-De knop “Nieuwe toezegging” is verwijderd uit de Vorderingen tab, en staat nu in de Toezeggingen tab.

-De knop “Nieuwe betalingsregeling” is verwijderd uit de Vorderingen tab. Een nieuwe betalingsregeling wordt nu meteen gegenereerd bij het openen van de BTR tab.

-Probleem bij het automatisch koppelen van sommige inkomende emails aan het betreffende dossier is opgelost.

-Het referentienummer van een derde partij is nu beschikbaar als bookmark voor de correspondentie. Dus denk bijvoorbeeld aan het dossiernummer van de deurwaarder dat nu opgenomen kan worden in de correspondentie.

-De detailgegevens van een regeling worden nu verborgen als de BTR gemaakt definitief is. Maar met een druk op de knop kunnen ze ook weer inzichtelijk gemaakt worden.

-Er is een nieuwe actie aan de workflow editor toegevoegd waarmee betalingstoezeggingen automatisch na x-dagen gesloten kunnen worden bij niet-nakoming.

-Bij het aanmaken van brieven en dagvaardingen kan het scherm nu niet meer per ongeluk afgesloten worden waardoor de opmaak verloren kon gaan. Alleen door bewust op “Annuleren” te klikken kan het correspondentiescherm verlaten worden.

-Entiteiten die van elkaar losgekoppeld werden konden onder bepaalde omstandigheden toch nog gezamenlijk in de relatielijst getoond worden. Dat is nu opgelost.